Oferta

R-VENT ADVANCE 12 HE/HW EKO3

Centrala R-VENT ADVANCE 12 HE oraz R-VENT ADVANCE 12 HW serii EKO3 to urządzenia z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła, w wersji poziomej, z wtórną nagrzewnicą elektryczną (wersja HE) lub wtórną nagrzewnicą wodną (wersja HW)  i wentylatorami stałoprądowymi.

 

R VENT ADVANCE 12 H EKO3

 

Dane techniczne centrali

  - ADVANCE 12 HE
ADVANCE 12 HW
Maksymalny pobór prądu [kW/A] 4,25/18,50 0,85/5,50
Nagrzewnica - elektryczna wodna AVS 315
Moc nagrzewnicy [kW] 2,0 dobór ind.
Zasilanie nagrzewnicy [50HzVAC] ~1,230 dobór ind.
Woda Tzas./Tpowrót [°C] - dobór ind.
Prędkość przepływu [l/s] - dobór ind.
Ciśnienie wody [kPa] - dobór ind.
Kvs zaworu [m³/h] - dobór ind.
Wentylatory EC - napięcie [50HzVAC] ~1,230 ~1,230
Wentylator wywiewny - moc/natężenie [kW/A] 0,42/2,72 0,42/2,72
Wentylator wywiewny - prędkość obrotowa [min-1] 3400 3400
Wydajność centrali na wywiewie przy sprężu 100 Pa [m³/h]/[l/s] 1350/375 1350/372
Wentylator nawiewny - moc/natężenie [kW/A] 0,40/2,61 0,40/2,61
Wentylator nawiewny - prędkość obrotowa [min-1] 3400 3400
Wydajność centrali na nawiewie przy sprężu 100 Pa [m³/h]/[l/s] 1320/367 1320/367
Stopień ochrony wentylatorów - IP-34 IP-34
Wymiennik - sprawność wymiennika* % 90 90
Sterowanie - opcjonalnie - TOP EKO3/P-TOUCH TOP EKO3/P-TOUCH
Filtry - klasa filtracji nawiew/wywiew - F7/F5 F7/F5
Izolacja termiczna [mm] 50 50
Waga [kg] 184,0 184,0
Przepływ powietrza w zakresie temperatur** [°C] od -5 do +40 0d -5 do +40
Zgodne z dyrektywą ErP   2013; 2015 2013; 2015

 

* Obliczenia zgodne z EN 13141-7.
** Dla niższych temperatur od rekomendowanych zaleca sie użyć nagrzewnicę wstępną w celu zapewnienia zrównoważonej eksploatacji.
Centrala przeznaczona do pracy wewnątrz budynku.
Dobór ind. - nagrzewnica wodna kanałowa – dobór w zależności od zaprojektowanej wydajności centrali i parametrów czynnika zasilającego.

 

Karty efektywności energetycznej

Nazwa centrali
wentylacyjnej SWNM
Kod produktu
 
R-VENT ADVANCE 12 HE EKO3 RVADV12HEEKO3 icon pdf karta produktu
R-VENT ADVANCE 12HW EKO3 RVADV12HEEKO3 icon pdf karta produktu

 

ADVANCE 12 HE HW EKO3

 

ADVANCE 12 HE HW EKO3 03

 

ADVANCE 12 HE HW EKO3 01

 

ADVANCE 12 HE HW EKO3 02

 

ADVANCE 12 HE HW EKO3 04 01

 

ADVANCE 12 HE HW EKO3 04 03

 

ADVANCE 12 HE HW EKO3 04 02

 

Tabela poziomu hałasu

ADVANCE 12HE/12HW EKO3 LWA Całk.
dB(A)
LWA, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Poziom dźwięku w kanale nawiewnym 75 62 65 71 70 65 63 53
Poziom dźwięku w kanale wywiewnym 57 51 49 52 51 45 40 32
Poziom dźwięku na zewnątrz podczas pracy urządzenia 53 44 43 48 47 43 40 33
Warunki pracy centrali: 1271 m3/h 119 Pa